Hoveddel Side topp

Dag 1: Onsdag 23. oktober

Konferansier for dagen er Erik Hanøy.

Erik Hanøy er en morsom og engasjerende foredragsholder med lang erfaring fra scener over hele Norge, og han har 25 års erfaring fra media som programleder for Radio 1 og NRK Hordaland. Han var fast skribent for Bergens Tidende i 2015-16, der han moret leserne med sine skråblikk på livet. Hanøy kommenterer nå fotball for Eurosport Norge. De siste 4 årene har han vært en etterspurt foredragsholder og konferansier med oppdrag over hele Norge. Blant oppdragsgiverne er Equinor, Helse Bergen, Sparebanken Vest, NAV og en rekke fagforeninger. Som foredragsholder er Erik engasjerende og inspirerende å høre på, og han utfordrer gjerne salen på konkrete handlinger de kan og bør gjøre for å skape seg en bedre arbeidsdag. Hanøy er også mye brukt som konferansier og speaker på konferanser og idrettsarrangementer. I Bergen er han kjent for sitt smittende engasjement og sin munnrappe stil.

Rekkefølgen på foredragene kan endres.

Fibermarkedet mot slutten. Utfordringer før og etter 2023.

Hva gjør eierne av fiberselskapene med at markedet via kobbersaneringen får et kortere, men på kort sikt større marked? Telenor øker sine fiberinvesteringer kraftig. Må de som vil ta en posisjon, øke sine bevilgninger de nærmeste 3-4 årene? Og hva skjer så? Betyr Telenors kobberdeadline 1/1/2023 at alle fiberoperatører må forsere sin utbygging? Er det bare justeringsmarked igjen etter 2023.

Kl. 10.00

Jannicke Hilland - konsernsjef i BKK

Jannicke har siden 2015 har vært konsernsjef i kraftselskapet BKK.  Hun var direktør for konsernsikkerhet og sikring i Statoil i perioden 2010–2015. I alt var hun 17 år i oljebransjen før hun tiltrådte stillingen i BKK. Hun har sivilingeniørutdannelse fra University of Manchester og har en doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Bergen. Hun har også studert strategisk ledelse ved Norges Handelshøyskole. BKK har en mangslungen bredbåndsvirksomhet. De eier 100 prosent BKK Digitek på bedriftsmarkedet og er hovedaksjonær i Bergen Fiber på privatmarkedet. De er storaksjonær også i Tafjord og eier BKK Breiband på Tysnes.

Kl. 10.25

Jan Heggheim – fylkesdirektør for næring og kultur, Sogn og Fjordane fylke

Fylkesdirektør for næring og kultur, Sogn og Fjordane fylke

Kl. 10.50

Jørn Hodne – CTO i Bergen Fiber

Kl. 11.15

Camilla Amundsen - direktør fastnett og TV i Telenor

Camilla er fastnettdirektør i Telenor og dermed hovedansvarlig for deres fibersatsing. Før hun kom til telenor arbeidet hun i Lyse-konsernet. Camilla Amundsen er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Hun har også ti års erfaring fra Accenture Management Consulting. 

Kl. 11.40

Kl. 12.10

Olav Linga – konsernsjef i Haugaland Kraft

Olav er konsernsjef i Haugaland Kraft og styreleder i Haugaland Kraft Fiber som med partnere har 40 000 fiberkunder. Han har gått i spissen for en storstilt bredbåndsatsingen og initiert en langtidsplan for bredbåndsinvesteringer på en milliard kroner over 10 år.

Kl. 12.20

Anne Berit Rørlien – administrerende direktør i Viken Fiber

Viken Fiber er landets største fiberselskap og største Altibox-partner. Anne Berit har arbeidet i fibermarkedet lenge og var i sin tid en pioneer med å få fiber til Drammen der også nå hovedkontoret ligger.

Kl. 12.40

Tronn Skjerstad – professor ll ved UiO
Torbjørn Aamodt – leder for Consumer Home i Get

Tronn har spesialkompetanse i utvikling og implementering av konkurransestrategi i det nordiske tele-, media- og IT-markedet. Han har blant annet operativ erfaring fra kjøp og salg av markedsrettigheter for tv og reklame, gjennomføring av fusjoner og oppkjøp og utvikling av forretningsmodeller også for bredbåndsselskaper. Skjerstad har bakgrunn som leder, gründer og rådgiver. Han er Associate Professor ved NTNU industriell økonomi, har en doktorgrad i strategi fra NTNU og er siviløkonom fra NHH.

Torbjørn er «head of consumer home» i Get og dermed hovedansvarlig for Gets bredbånd og TV-virksomhet. Tidligere var han produktdirektør i Get og har også en fortid i Accenture. Han er økonomiutdannet ved BI.

Kl. 12.55

Svein Andorf Olsen – direktør for strategi og forretningsutvikling

Kl. 13.20

Kl. 13.40

Kl. 14.00

Det stygge dyret på internett – hvem kan stoppe det?

Hvordan stanse falske nyheter, hatmeldinger og trusler? Bør alle kommentarer ID-indentifiseres? Er det mulig å innføre kontroll uten å ramme ytringsfriheten eller ramme personvernet? Hvem tar ansvaret? Lovgiverne – domstolene – teleoperatørene – de sosiale mediene selv? Teleoperatørene lever dels av den trafikkveksten sosiale medier skaper, men Internett har også en bakside. Er uhumskheten en trussel mot nettrafikken?

Kl. 14.45

Torgeir Waterhouse – direktør Internett i IKT Norge

Torgeir har siden februar 2010 vært direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, hvor han ble ansatt i 2008. Han studerte ved Høgskolen i Telemark 1993-96 etter å ha studert billedmediekunnskap ved NTNU i 1993. Waterhouse har markert seg sterkt både i offentlige utredninger og i offentlig debatt som mye brukt kommentator i presse, radio og TV. Han er sterkt engasjert i internetts frie utvikling.

Kl. 15.10

Axel Tidemann – Senior Research Scientist i Telenor Research

Axel Tidemann har en doktorgrad i kunstig intelligens fra NTNU (2009). Der skrev han om hvordan kunstig intelligens kan brukes til å imitere menneskelige trommeslagere. Siden har han jobbet som forsker på SINTEF Fiskeri og Havbruk og NTNU (tilknyttet SmartGrid-satsningen). For tiden jobber han som forsker ved Telenor Research, hvor han jobber med forståelse av bilder, tekst, sekvenser og kunde-oppførsel. Han jobber da primært med veiledet læring og forsterket læring. 

Kl. 15.35

Kl. 16.00

Kl. 16.10

Kl. 16.35

Kl. 17.00

Kl. 20.00

Vordrink, middag og underholdning på hotellet

Underholdning av singer/songwriter Josefin Winther
Kåring av "Brede Bånd 2019" – beste lokale/regionale bredbåndsoperatør 2018/2019

Søkeresultater

Sidebunn