Hoveddel Side topp

Dag 1: Tirsdag 17. april

Rekkefølgen på foredragene er ikke endelig bestemt

Hva kan Norge lære av Europa

Europa er delt i sin praksis for bredbåndutvikling. Noen land som Tyskland og Storbritannia satser på kobber fra kabinetter i gata. Investeringstørke rammer mange land. Sverige, Norge og Portugal konsentrerer seg helhjertet om FTTH. Noen land mener fiber er for dyrt og vil komme for sent. Trenger den norske bredbåndmodellen å endres drastisk? EU fokuserer mest på sluttbrukerpriser og konkurranse.

Kl. 11.20

Bredbånd i Europa og Norge – hva skiller?

Foredragsholder: Harald Wium Lie, Partner Analysys Mason

Harald Wium Lie hjelper investorer, IKT-selskaper og regulerende myndigheter med å identifisere og implementere bedre bredbåndstrategier. I tillegg har Harald betydelig erfaring fra M & A-arbeid og store operasjonelle forbedringsprosjekter. I 2014 ble han rangert av Computerworld som den 6. innflytelsesrike personen i den norske IT-bransjen. Han sitter også i programkomiteen for Telecom World.

Kl. 11.40

Mer informasjon kommer

Foredragsholder: Jean-Claude Kiessling, Head of Business Development IoT, Connected Home, Deutsche Telekom

Kl. 12.00

Fiber deployment: Market outlook Germany!

Foredragsholder: Dr. Stefan Albers, Managing Director, German Broadband Association (BREKO)

Denne foreningen organiserer de fleste bredbåndsoperatørene i Tyskland og har 270 medlemmer som blant annet representerer 150 bynett og regionale operatører. Dette representerer mer enn 60 prosent av all fiberutbygging i Tyskland – både FTTB og FTTH. Han vil gi oss et bilde av det tyske bredbåndsmarkedet og konkurransen med Deutsche Telekom.

Kl. 12.20

The Telecom policy is not working. Europe is falling further behind the US

Foredragsholder: John Strand, CEO Strand Consult

John er en av de mest kjente konsulentene i bransjen. Alle som har møtt John Strand, vet at han alltid snakker sin mening. Å være ærlig - og gi sin usminkete mening om aktuelle problemer i bransjen er blitt Johns varemerke - selv når det betyr å være kontroversiell eller tråkke på en tå eller to. På Telecom World i Berlin setter han et kritisk søkelys på EUs telepolitikk.

Kl. 12.40

Morgendagens nye krav til sikkerhet, redundans og diversitet

Hele vår økonomi og hverdag blir digital. Undervurderer vi kravet til sikkerhet i telenettene? De store datasenteroperatørene krever 3-4 uavhengige fiberforbindelser? Må vi sette en helt ny standard for sikkerhet?

Kl. 13.30

IoT, 5G, AI – trenger Norge telesikkerhet?

Foredragsholder: Torgeir Waterhouse, Direktør internett og nye medier, IKT Norge

Torgeir Andrew Waterhouse har særlig arbeidet spørsmål knyttet til opphavsrett og digitale medier. Waterhouse er siden februar 2010 vært direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge. Waterhouse er mye benyttet som kommentator og analytiker i alt fra offentlige utredninger til massemedia.

Kl. 13.50

Sårbarhet i en ny tid

Foredragsholder: Elisabeth Aarsæther, Direktør, Nkom

Elisabeth Aarsæther ble høsten 2017 tilsatt som ny toppsjef for Nkom. Hun har arbeidet i en årrekke i Nkom som kommunikasjonsdirektør og viseadm. direktør. Hun overtok sjefsjobben i Nkom etter Torstein Olsen. Elisabeth Aarsæther er utdannet innen både ledelse og media. Det er åpenbart at sikker infrastruktur blir stadig viktigere i et gjennomdigitalisert samfunn. Her spiller Nkom en viktig rolle som tilsynsmyndighet når det gjelder å sørge for sikre og robuste norske ekom-nett.

14.10

Are we as survivable as we think we are?

Foredragsholder: Fred Ruonavar, Chief, DISA/DoDIN Critical Infrastructure Protection (CIP) Program

Fred Ruonavar er leder for beredskapsoperasjoner og DoD Information Network (DoDIN) Critical Infrastructure Protection (CIP) Branch i Defense Information Systems Agency (DISA), lokalisert i Fort George G. Meade, Maryland. Han fungerer bl.a. som teknisk rådgiver i saker som involverer infrastrukturprogrammer og organisasjonsstrukturer.

Kl. 14.30

Forpliktende samarbeid – gir styrket robusthet og sikkerhet

Foredragsholder: Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Officer Telenor Norge

Kl. 14.50

Kl. 15.00

Med belte og bukseseler i televerdenen

Foredragsholder: Tore Kristoffersen, Prosjektdirektør i Lyse Fiberinvest

Tore Kristoffersen var med helt fra starten av Lyse Tele. Han var i mange år CTO i Altibox og hadde i sin tid ansvaret for utbyggingen av deres landsomfattende kjernenett.

Kl. 15.20

Typisk norsk å være sikker?

Foredragsholder: Torbjørn Krøvel, COO i Broadnet

Med 45 000 kilometer fiber som dekker 90 byer knytter Broadnet Norge sammen fra nord til sør. Broadnet spiller en nøkkelrolle i arbeidet med alternativt kjernenett, og har mål om å ha bransjens høyeste sikkerhetsnivå. Som leverandør til mange av landets viktigste bedrifter og offentlige virksomheter vet de mye om hvilke krav kundene stiller, og hvilke de ikke stiller. Torbjørn G. Krøvel er driftsdirektør i Broadnet, og har bakgrunn fra UPC/Get, Motorola og Tele2.

Kl. 15.40

En trygg digital infrastruktur – bærebjelken i digitaliseringen av Norge

Foredragsholder: Tommy Skjervold, Statssekretær i Samferdselsdepartementet

16.00

Kl. 16.10

100 % fiberdekning i 2023 - Fiberforening.no forteller hvordan!

Foredragsholder: Jørn Slåtten, leder Fiberforening.no

Kl. 16.20

Elefanten i IT-rommet

Foredragsholder: Håkon Grimstad – Adm. dir., Norsk Helsenett

Politikere og myndigheter setter sin lit til eHelse for å møte eldrebølgen og morgendagens helseutfordringer. Norsk Helsenett er basisen for nettene mellom norske helseinstitusjoner. Hvilke sikkerhetskrav stilles når vår helse blir avhengig av telenettene – enten vi får fjernhelse-tjenester til hjemmet eller i institusjoner? Må vi innføre helt nye og strengere krav til sikkerhet og redundans? Må alle som skal nyte godt av eHelse ha tilgang til både lynraskt fastnett og mobilnett?

Kl. 16.40

Hvordan kan kundedata brukes kommersielt?

Foredragsholder: Kristin Ourom, Partner i Kvale

Advokat Kristin Ourom yter generell forretningsjuridisk bistand, med hovedtyngden innen energi, corporate, bank og finans, kontraktsrett, herunder IT/telekommunikasjon og fast eiendoms rettsforhold. Hun har utstrakt erfaring fra rådgivning og prosedyre innen disse områdene. Kristin innehar videre diverse styreverv og benyttes som foredragsholder.

Kristin bistår i et bredt spekter av transaksjoner innenfor ulike bransjer og hun har lang erfaring fra arbeid i alle faser av slike transaksjoner, herunder rådgivning knyttet til transaksjoner, finansiering, forhandlinger, fastsettelse av transaksjonsstruktur, og kontraktsutforming.

Kristin bistår en rekke klienter, herunder bl.a. energiselskaper, finanskonsern, selskaper innen IT- og telekommunikasjon, kommuner osv.

Kl. 17.00

Mer informasjon kommer

Foredragsholder: Trond Skjellerud, Administrerende direktør Eidsiva Bredbånd

Kl. 20.00

Vordrink og middag på hotellet

Side bunn
Sidebunn