Hoveddel Side topp

Telecomworld Krakow 25.-27. mars

 

Rekkefølgen på disse tema er ikke endelig bestemt.

Telecom World i Krakow i mars begynner å ta form. Som alltid prøver vi å fokusere på nye utfordringer for teleoperatørene. Ny politikk i form av bredbåndsmeldingen som er varslet og ny teknologi som fast mobilt hjemmenett (FWA) over 5G gir garantert nye utfordringer. Investeringspresset øker og før 1. januar 2023 skal helst alle ha tilgang til et høyhastighetsnett. Finland og Sverige har ulike utbyggingsmodeller enn vi har her i Norge. Hva kan vi lære av dem?

En nordisk duell: Den beste veien fram
Regjeringen skal bestemme ny bredbåndspolitikk for årene framover. Norge har satset på lukkede og halvåpne fastnett med store lokale tilskudd. Sverige har satset på åpne nett med store statlige tilskudd. Finland har prioritert datatrafikk i mobilnettene. Hva kan vi lære av hverandre som operatører. Hva kan politikerne lære av de tre ulike tilnærmingene? Skal nettene reguleres til å være åpne for alle og i tilfelle når?

Hvem skal bygge mørk fiber i Norge?
Ved årsskiftet går Havfrue-kabelen til Bulk, Google og Facebook i land på Odderøya i Kristandsand, og Englandskabelen til Lyse& Co skal igangsettes. Tidlig på nyåret må investorene bak Celtic Norse ta stilling til en ny forbindelse til Irland og Island. Alle datasentre trenger minst tre uavhengige fiberforbindelser. Det mangler mye innad i Norge. Hvem vil eller kan bygge de mørke fiberforbindelsene som trengs?

Økte investeringer og billigere priser
Investeringsbehovet øker av flere årsaker. For det første forsering av fiberutbyggingen til stadig høyere kostnader per ny kunde. For det andre en storstilt 5G-utbygging. For det tredje et generelt økende sikkerhetsbehov i alle nett. Har operatørene vilje og evne til denne investeringsboomen? Vil 5G-investeringene redusere Telia og Telenors innsats i fastnettet? Vil Fixed Mobile Access (FWA) fortrenge fiberutbygging? Vil lavbanesatellittene fra Space-X m.fl. bli et reelt alternativ?

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn