Hoveddel Side topp

Bjørn Amundsen

Bjørn har vært dekningsdirektør i Telenor siden 1995.

Inger Vollstad

Hun har lang fartstid i Nkom, 15 år, og har nå stillingen som Seksjonssjef, Marked og tjenester.
Inger sitter også i Lillesand bystyre som representant for Arbeiderpartiet

Christian Jenssen

Han har 25 års erfaring fra telekombransjen og er leder for bedrift i NTE Telekom.

Kristin Dahle Larsen

Kristin er Divisjonsdirektør Wholesale i Lyse Tele AS, og sitter i styret i flere selskaper.

Jon Ingebrigtsen

Han er CEO i Nordkraft Powered Land samt prosjektdirektør i Nordkraft.

Gunn Karin Gjul

Gunn Karin Gjul er en norsk jurist og blir fra 1. januar statssekretær i det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet . Hun var i perioden 2014–2021 en av fem riksrevisorer utpekt av Stortinget. Hun var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag 1993–2013. I 2013 ble hun leder for samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet.

Ieva Martinkenaite

Hun leder Telenors avdelig for forskning og utvikling og har engasjert seg sterkt i utviklingen av kunstig intelligens (AI) både innad i Telenor og i samfunnet forøvrig.
Telenor er engasjert i flere AI-prosjekter blant annet forskningsprosjektet SCRIBE sammen med NTNU og Norwegian Open AI Lab sammen NRK og Nasjonalbiblioteket. 

Arnt M. Winther

Han  er konsernsjef i Lofotkraft, og har lang erfaring fra utviklingen innen energibransjen

Erik Botnevik

Erik ble ansatt i Infranode i januar 2018. Han er direktør og landsjef for Norge og har ansvaret for sektoren digital infrastruktur. Han har over 19 års erfaring med transaksjons- og forretningsutvikling.
Erfaringen omfatter lederstillinger i Telenor-konsernet, der han hadde ansvaret for konsernets globale team for investeringsstrategi og porteføljeutvikling. Erik Botnevik har over ti års erfaring som rådgiver for ledende investeringsbanker som ABN AMRO, Citi og SEB når det gjelder norske transaksjoner innen telekom, energi og infrastruktur. Hos SEB Corporate Finance i Oslo var han ansvarlig for rådgivning innen nordisk telekom og dekket norsk infrastruktur.

Robert R. Olsen

Robert Olsen har jobbet innen Telecom og IT siden 1997, og de siste årene har bransjen fokusert mer på automatisering og AI som er en naturlig utvikling for nLogic som også er Norges største Juniper Networks Partner. MIST AI & Cloud fra Juniper er ledende innen sitt område, og med HPE sitt oppkjøp av Juniper Networks vil være en betydelig strategisk bevegelse, den kombinerte styrken av HPEs og Junipers teknologier vil være i en ideell posisjon til å levere innovative og AI-drevne nettverksløsninger.

Terje Tinholt

Terje Tinholt er eiendomsutvikler og har nylig kjøpt en fjellhall på Andøya. Han har ingen planer om å bli hulebeboer. Derfor: Hva skal han med en fjellhall på Andøya?
Det vil han røpe på Telecom World i Tromsø 25.april.

Ida Elders

Ida er Sales Director i Ciena

Pål André Låhne

Er du en av de naive? Er du klar?

Trusselbildet geopolitisk er mer tydelig en noensinne … er vi vårt ansvar bevisst? Vi har som bransje levert og leverer stadig kritiske kommunikasjonsløsninger til våre kunder. Det digitale trusselbildet er i konstant endring og blir stadig mer avansert. For å ivareta bedriftens sikkerhet kreves det derfor mer sofistikerte mottiltak. For enhver organisasjon er et robust og sikkert nettverk essensielt. Det bør være dynamisk for å tilpasse seg forretningsbehov, og sikre at brukere alltid er oppkoblet og tilgjengelige, uansett lokasjon. Det er mennesker, prosesser og teknologi det handler om …

Pål André leder i dag Cyber Security Advisory og er med det en del av toppledelsen i NetNordic Norway. Han har 26 års erfaring fra IT bransjen med fokus på infrastruktur og nå de siste 12 årene Cyber Security. Gjennom sitt virke har han etter hvert tilegnet seg verdifull erfaring innen faget og er kjent for å være en engasjert operativ leder.

Kenneth Olsen

Kenneth er sjefsrådgiver i avdeling for Marked & Tjenester i Nkom.

Brynjar Andersen

Brynjar er Senior Vice President, Head of B2C Group Commercial i GlobalConnect.

Erling Aronsveen

Erling er seniorrådgiver i Eidsiva Bredbånd

Rune Jensen

Han er leder for sjøfibervirksomheten i Space Norway fra august 2023,  etter to år som Norsk Polarinstituttets stedlige leder i Ny-Ålesund. Før dette har han en lang karriere i forsvarssektoren og var bl.a. prosjektansvarlig for de fleste IKT og radarprosjektene i Forsvarsmateriell.

Dag Nyrud

Han er Direktør Modern Work & Security Microsoft og en svært respektert og dyktig AI taler.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn